fitzrovia :: otras lenguas ::

polémicas [risas] manifiesto enlaces yambrientos versión imprimir home


Posledná nádej

:::gladioxa:::

Posledná nádej

Možno moja nádej
nie je až tak hlboko pod zemou,
a láska co bola
je len schovaná v niektorom z kútov.
Opustená,
zmätená.
rozptýlená,
stratená.
Moje ruky ešte stále
nenachádzaju klud v tvojich vlasoch...
ale ja tu ešte stále som.

Ultima esperanza

Tal vez mi esperanza
no está tan por debajo del suelo,
y el cariño que hubo
sólo está temerario en algún rincón.
Abandonado,
confuso,
disperso,
perdido.
Mis manos todavía
no encuentran el sosiego en tu pelo...
pero yo aun sigo aquí.

 

.

 
[volver al index]

© gladioxa:: habla@yambria.org :: bratislava:: 2005